اس ام اس و جک داستان جدید - مطالب مرداد 1390
با عضویت در بلاگ از به روز شدن مطالب مطلع شوید

Powered by WebGozar

 
طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

آرشیو

آمار وبلاگ

 

PageRank Checking Icon
 

از تصور اینکه یک نفر که هم چون جانم دوستش داشتم و داشت در آغوشم جان می سپرد و من قادر نبودم هیچ کاری برایش بکنم قلبم در هم می فشرد. فواد نمی دانست من نمی توانم برایش کاری انجام بدهم و گرنه با چشمانی لبریز از التماس نگاهم نمی کرد. قرص هایش را زیر زبانش می گذاشتم و هیچ تغییری در حال او به وجود نمی آمد جز این که لحظه به لحظه بد تر می شد. من چیزی را می دیدم که پدر و مریم می دیدند، یک جسم بیمار مثل کبوترهایی که پر از پرواز بودند. سر انجام به بیمارستان رسیدیم و او را به سرعت وارد اتاق عمل کردند. پس از دقیقه ای پزشک از اتاق خارج شد، گمان کردم کاری دارد که باید پیش از عمل انجام بدهد اما او مستقیما به سوی ما آمد و گفت: متاسفم.
پدر بازوی دکتر را فشرد و گفت: یعنی چه؟
- پیش از اینکه او را بیهوش کنیم تمام کرد.
منگ و داغ بودم. کودکی که از همان لحظه ی اول تولد درد کشید و پس از مدتی کوتاه در حالیکه درد می کشید جان سپرد. اصلا چه کسی می توانست جسم بدون وزن او را زیر خاک دفن کند؟
من وارد اتاق شده و در سکوت به چشمان بسته ی فواد خیره شدم. پدر به دنبال من وارد اتاق شد، خودم را در آغوشش رها کرده و گریستم، آن قدر بلند که ما را با بی رحمی تمام از بیمارستان بیرون کردند. او خیلی کوچک بود و این اصلا حق کودکی نبود که فقط لبخند می زد و مهربان ترین بود.
خودم را به کیوسک تلفن عمومی رسانده و در آن اتاقک کوچک حبس کردم. سرم را روی زانوهایم گذاشته و گریستم، آنقدر زیاد که موهای پریشانی که روی صورتم ریخته بودند خیس و نمناک شدند.
پدر در را باز کرد و به سختی گفت: فواد را به سردخانه منتقل کردند، فردا دفنش می کنیم.
خدای من! کودکم هنوز دوسالش هم نشده بود...
پدر رانندگی می کرد و من و مریم عقب نشستیم. سرم را روی شانه ی مریم گذاشته و فکر می کردم، بدون او چگونه زندگی کنیم؟ چگونه جای خالی اش را روی تختم باور کنم؟ دیگر دست های من امنیت قلب چه کسی خواهد شد؟ چه چیزی می تواند رفتن او را جبران کند؟ بخدا هیچ چیز... هیچ چیز.
وقتی به خانه رسیدیم، کنار پدر روی کاناپه نشستم، هوا تاریک و روشن صبح بود.
اولین طلوع خورشید بدون فواد، مگر ممکن بود! این اولین ساعاتی است که فواد بیرون از خانه سپری می کند. دیگر به جای گریه، هر سه با بهت به جای خالی او نگاه می کردیم، وقتی چهار دست و پا در تمام خانه می چرخید و با دیدن هر کسی، دستش را بلند می کرد تا در آغوشش جای بگیرد. نه فریادی... نه حرفی... نه زمزمه ای... و نه گریه ای، هیچ چیز نمی توانست مرا آرام کند. لب هایم را باز می کردم تا حرف بزنم اما آن ها بی حس و ناتوان شده بودند.
امروز صبح مهمان ها یکی پس از دیگری می آمدند و پس از کمی نشستن بر می گشتند. هیچ کس نمی دانست باید در مراسم ختم یک پسر بچه ی دو ساله چه بگوید؟
گورستان پر از جمعیت شده بود، کسانی به آنجا آمده بودند که فواد حتی یکبار هم آنها را ندیده بود و من نمی دانستم این همه عمه و عمو و ... از کجا پیدا شدند؟ به یکباره چیزی را دیدم که قلبم فشرده شد، یک قبر کوچک... فاخته دست هایم را محکم گرفت و گفت: او دیگر راحت شد عسل... یک راست می رود بهشت، دیگر نه دردی می کشد و نه گونه هایش تب آلود است. مثل  آهوهای تیز پا می دود. حالا فواد کوچک تو هم جزئی از بهشت شده است.
وقتی به خانه بر گشتیم به اتاقم رفتم و در را قفل کردم. چقدر اندوهگین بودم، خدا می دانست و بس. من می دانستم چه دردی دارم، دردی که درمانی نداشت به جز اشک...
پدر شانه هایم را تکان می داد و از من می خواست حرف بزنم اما من نمی توانستم انگار لب هایم بر هم دوخته شده بودند و هیچ صدایی از آن ها خارج نمی شد... خیلی حرف ها بود که باید می گفتم شاید اینگونه آرام می شدم اما قدرتی برای گفتن نداشتم. مریم تلاش کرد پدر را از من جدا بکند و فریاد زد: بس کن نادر... خیلی ناراحت است، خیلی سختی کشیده، باید به او فرصت بدهی، خودش درست می شود، من یقین دارم. فقط زمان...
پدر دست از تلاش برداشت و خودش را روی کاناپه رها کرد. دلم نمی خواست پدر را آزار بدهم اما من واقعا نمی توانستم حرف بزنم انگار یک بغض سنگین راه نفس کشیدنم را گرفته بود و با هیچ اشکی نمی شکست. من که همیشه از سکوت می گریختم حالا یک هفته بود که هیچ حرفی نزده بودم. شماره ی مادر را گرفتم، او باید می دانست دیگر فواد کوچکش زنده نیست. مادر
گوشی را بر داشت و من فقط گریستم. بی اختیار گفت: فواد؟
نمی دانم چگونه فهمید! شاید واقعا یک مادر همه چیز را می فهمد. مادر آنچنان گریست که به یکباره احساس کردم لب هایم سبک شده و می توانم آن ها را باز کنم، به سختی گفتم: فواد رفت مادر....
مادر فقط گریه می کرد و پس از مدتی فهمیدم که دیگر کسی مخاطبم نیست و گوشی از دستش رها شده. به سوی پدر رفته و گفتم: فواد رفته... برای همیشه رفته پدر...
پدر نفس عمیقی کشید و گفت: بله رفت آن کودک دوست داشتنی... من و مادرت او را کشتیم.
صورتش را با دست هایش پنهان کرد و گریست . مریم زمزمه کرد: واقعا بی گناه بود و انصاف نبود اینگونه بمیرد، باید بزرگ می شد... باید زندگی می کرد آخر او هنوز در آغاز راه بود.
مریم کنارم نشست و گفت: شهره می داند کودکش مرده؟ هرچند برای او چه اهمتی دارد!
پدر با طنینی لرزان گفت: او خودش می خواست فواد بمیرد.
به یاد چشمان مادر افتادم... چشمان فواد... چشمان غریبه ام... عجب چشمان زیبا و دل کشی بودند.
امروز مریم و پدر به سر کارهایشان رفتند و من ماندم و خانه ای بدون فواد. حوصله ی انجام دادن هیچ کاری را نداشتم، بهانه ی آن چشمان خاکستری را می گرفتم، آن دست و پا و صورت کوچک و دوست داشتنی. با شنیدن صدای زنگ، لحظه ای تردید کردم. چه کسی می توانست آن ساعت از روز به دیدنم بیاید؟
در را باز کردم. نفسم در سینه محبوس شده بود و خیره نگاهش کردم...!!؟
با کلیک روی تصویر زیر از سایت ما در گوگل حمایت کنید

 
دوشنبه 31 مرداد 1390-05:40 ب.ظمعجزه ای در افزایش قد

آیا از كوتاهی قد خود رنج می برید ?

به راحتی و با جدیدترین روش ها قد شما بلند می شود

افزایش قد شما با جدیدترین و علمی ترین متد

روشهای ویژه ی  چگونگی افزایش واقعی قد از 5 تا 10 سانتیمتر در 10 هفته

كاملترین روش آموزش تضمینی افزایش قد در دنیا

بدون استفاده از انواع داروهای شیمیایی و هورمونی زیان آور

حركات ورزشی خاص و 100در صد علمی

معجزه ای در افزایش قد

آیا به دنبال روش های واقعی وتضمینی برای افزایش قد خود هستید ؟

فرمول جادویی افزایش قد مناسب برای تمام سنین برای اولین بار در ایران

شما با این تمرین ها و نرمش ها بعد از مدت كوتاهی قد بلند می شوید

تمرینات سی دی و کتاب مکمل هم هستند

شماره ثبت:3848

7-47-5096-600-978:ISBN

1 كتاب + 1 سی دی

قیمت : 8500 تومان

            

یك CD & كتاب كه شامل كامل ترین و جدیدترین

روشهای ویژه ی چگونگی افزایش واقعی قد از 5 تا 10 سانتیمتر در 10 هفته

كاملترین روش آموزش تضمینی قد در دنیا بدون استفاده از انواع داروهای شیمیایی و هورمونی زیان آور

فرمول جادویی افزایش قد مناسب برای تمام سنین برای اولین بار در ایران

این فرمول جادویی مؤثر ترین فرمول افزایش قد در كشور ژاپن می باشد

كه تابه حال بیش از 1میلیون نفر از این روش بی نظیر كه پس از سالها تجربه و تحقیق

متخصصین امر وآزمایش روی 5 هزار نفر مرد و زن در تمام سنین نتیجه گرفته اند و آن را به تمام

كسانی كه از كوتاهی قد رنج می برند توصیه كرده اند .

تمرینات سی دی و کتاب مکمل هم هستند

شماره ثبت:3848

7-47-5096-600-978:ISBN

قیمت : 8500 تومان

            

100%تضمینی

مجموعه ی بی نظیر از

روش های افزایش قد فقط و فقط مبتنی بر یك سری حركات ورزشی خاص

 و 100در صد علمی می باشد

برای هر شخص و در هر مكانی امكان پذیر است

و نتایج آن بسیار مشهود و شگفت انگیز است .

ما بهترین،كم هزینه ترین ، سالم ترین و مؤثر ترین راه را به شما نشان  می دهیم

و در این راه حافظ سلامتی

شما به دور از داروهای زیان آور شیمیایی خواهیم بود.

تمرینات سی دی و کتاب مکمل هم هستند

شماره ثبت:3848

7-47-5096-600-978:ISBN

قیمت : 8500 تومان

            

میخواهم خیلی خلاصه و مفید در همین ابتدا بگویم قضیه چیست و قالش را بكنم
و بعد اگر مایل بودید ادامه مطلب را بخوانید ؟
 

بر اساس نظر سنجی صورت گرفته در ژاپن از كسانی كه از این روش بهره برداند ، 37/4درصد

 بالای10 سانتیمتر

افزایش قد داشته اند . 28/6در صد بین 7 تا 10 سانتیمتر ،11/6 درصد بین 5 تا 7 سانتیمتر ، 14/3 درصد

بین 3 تا 5 سانتیمتر ، 5/3در صد بین 3تا 1 سانتیمتر و 2/5 در صد هم هیچگونه افزایش قدی نداشته اند .

بله این روش ها معجزه ای در افزایش قد هستند .امتحان آن كوچكترین ضرری برای شما نخواهد داشت

پس حتماً تجربه كنید !!!!

تمرینات سی دی و کتاب مکمل هم هستند

شماره ثبت:3848

7-47-5096-600-978:ISBN

قیمت : 8500 تومان

            

كامل ترین و جدیدترین روش آموزش تضمینی قد در دنیا بدون استفاده از داروهای مخرب

 شیمیایی و هورمونی و زیان آور

  برای افزایش قد  برای تمامی سنین 15 تا 45 سال

معجزه ای در افزایش قد

نگران قد فرزندان خود هستید ؟؟؟

دیگر نگران نباشید!!

روش های ویژه علمی افزایش قد از 5 تا 10 سانتیمتر

مناسب برای تمام سنین

بدون استفاده از دارو های شیمیایی و هورمونی زیان آور این محصول به

 شماره ثبت:3848

 7-47-5096-600-978::ISBN

جمهوری اسلامی ایران عرضه می شود

كاملاً اورجینال
با کلیک روی تصویر زیر از سایت ما در گوگل حمایت کنید

 
یکشنبه 30 مرداد 1390-06:00 ب.ظ

افزایش قد , معجزه ای در افزایش قد , راههای افزایش قد , قرص افزایش قد , داروی افزایش قد , آمپول افزایش قد , روش افزایش قد , روشهای افزایش قد , دمپایی افزایش قد , راه های افزایش قد , قد , افزایش وزن , بلند شدن قد , روش های افزایش قد , داروهای افزایش قد , افزایش سرعت اینترنت , قرصهای افزایش قد , افزایش قد برای بالغین , قرص های افزایش قد , راهای افزایش قد , افزایش بازدید , راه افزایش قد , آموزش افزایش قد , چگونه قد بلند شویم , جراحی افزایش قد , صندل افزایش قد , رشد قد , افزایش قد با ورزش , افزایش حقوق سال 90 , افزایش , درمان کوتاهی قد , دستگاه افزایش قد , عمل افزایش قد , معجزه افزایش قد , راه های افزایش وزن , بلندی قد , ورزش افزایش قد , سی دی افزایش قد , چگونگی افزایش قد , كتاب افزایش قد , ورزش برای افزایش قد , کوتاهی قد , دارو افزایش قد , ورزش های افزایش قد , کتاب افزایش قد , هورمون افزایش قد , حرکات ورزشی برای افزایش قد , رشدقد , دانلود کتاب افزایش قد , افزایش قد تضمینی , روشهای افزایش وزن , قد کوتاه , ورزشهای افزایش قد , برای افزایش قد , دکتر افزایش قد , حرکات کششی برای افزایش قد , حرکات افزایش قد , سن رشد قد , خرید قرص افزایش قد , افزایش حقوق در سال 90 , عمل جراحی افزایش قد , داروی افزایش وزن , راهی برای افزایش قد , سن افزایش قد , عوامل افزایش قد , دانلود افزایش قد , بلند کردن قد , آزمایش ایدز , تمرینات افزایش قد , حركات ورزشی برای افزایش قد , راهکارهای افزایش قد , قرص افزایش وزن ,


ژورنال معماری داخلی و خارجی 2011

جدید ترین و كاملترین پكیج معماری برای علاقمندان

حاوی عكس های اسكن شده از برترین و معتبرترین مجلات معماری

بیش از هزاران طرح و عكس از جدیدترین متدهای معماری جهان

بدون نیاز به هزینه های بسیار بالا برای خرید مجله های گران قیمت

از طرح ها و عكسهای این ژورنال استفاده كنید

در طراحی دكوراسیون منزل و محیط كار از

جدیدترین متدهای معماری دنیا استفاده كنید

بهترین طرح های سنتی و مدرن

آیا از دكوراسیونهای تكراری  و روزمره همیشگی خسته شده اید؟

مجموعه ای كامل و به روز از ژورنال های

 معماری داخلی و خارجی این ژورنال برای تمامی معماران

 و كارشناسان دكوراسیون در نظر گرفته شده است

به همراه كتاب مسكن مهر به عنوان هدیه

2DVD

قیمت : 6500 تومان

            

لیست محتویات :
- نمای ساختمان ( اداری ، تجاری ، برج، مسكونی) -آلاچیق، كاری از آلمان ، دكور باغی، كلبه های چوبی، تزئینات باغی، دكوراسیون فضای سبز آمریكا، سایه بان های چوبی، پاركینگ ماشین، فضای بازی كودكان، نرده های چوبی، نرده كار آلمان -پلان ساختمان، تصاویر نما ویلاها، منازل ویلایی، استخر، نماهای ویلاها، فضای سازی جلوی ویلاها، محوطه سازی باغ و فضای سبز از اسپانیا، تزئینات ، طراحی كاشیكاری مدرن -استخر، حاوی صدها تصویر متنوع از استخرهای روباز ، پاسیو ، انما ، دكورسازی ، كواریوم كار شده در پاسیو، گلخانه و باغها در ساختمان، طراحی پاسیوهای بزرگ، طراحی فضای باز در پاساژها ، مراكز عمومی
.

 - جكوزی ، حاوی دها طرح متنوع، نمونه متنوع راه پله ، گچ و مصالح ساختمانی ویژه مراكز عمومی ، مجتمع ها ، مكانهای باز و پله های اضطراری از امریكا ، دربهای اتوماتیك كاری از آلمان - ویلا ، منازل ویلایی ، فضا سازی جلوی ویلاها دكور داخلی صدها طرح متنوع از تركیه نمای منازل ویلایی به همراه پلانهای اجرائی كف ، سنگ فرش از اسپانیا

قیمت : 6500 تومان

            

 تصویر از كارهای حجمی با سنگ، چمن، جوی آب ، پلكان، سنگ چین ها بیوفیلتر و تسویه آب كارهای هنری روی چوب و كنده كاری جهت كار در ساختمان و گچبری حوضچه ، باغ، آبنما به سبك ژاپنی حوض های پرورش ماهی منازل ویلایی و تاریخی قدیمی طراحی رومی، طراحی استخر همراه با آبشار، استخر سایه بان دار نمونه طرح قصرها و ساختمانهای تشریفاتی از یونان باستان با طرحهای مدرن نمونه هایی از باربی كیو ، حیاط و تراس باغ آرایی كلاسیك كشورهای بلژیك و هلند، توضیحات مشروحی از چگونگی طراحی و ساخت فضای سبز ، كف سازی و زیر سازی پمپاژ آب، بافت گیاهی و جانوری در باغ و ..................

قیمت : 6500 تومان

            

*مجموعه نماهای معماری با كیفیت بالا مناسب برای چاپ *بهترین نماهای ساختمان :مجموعه ای از بهترین نماهای معماری و پروژه های مسكونی عصر جدید *انواع مدل های راه پله با تنوع فراوان *بیش از 3000 طرح رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان *تزئینات بسیار زیبا بوسیله فرفورژه 2008 *كابینت و دكوراسیون مخفی آشپرخانه 2008 *مجموعه بی نظیر از كارهای چوبی ایتالیا برای منزل . آشپز خانه *ژورنال شومینه طرح و مدل فرانسه Charmez - Philiphe * ژورنال نمای ساختمان اداری-تجاری-مسكونی با متد روز 2008 *برترین كف پوشها سرامیك طرح سنگ و نمای كف ساختمان *سرویس اتاق خواب كودك و نوجوان *سرویس كامل استخر , سونا , جكوزی , استخر روباز *ژورنال حاوی صدها طرح درب چوبی برای درب منازل و واحدها و اتاق خوابها *گچ بری های بسیار زیبا كاری از ایتالیا *باغ آرائی و زینت بخشیدن به اتاق با گل آرایی *مجموعه ای كامل از طرح های آلاچیق و فضای سبز برای منازل *نمای خارجی مراكز اقامتی و استراحتی- پلاژها-محوطه سازی - درختكاری - استخر های فضای باز - غرفه های نمایشگاهی - سقف كاذب - سرویس بهداشتی و حمام - معماری سقف در استخر و سونا
- مجموعه كامل كابینت آشپزخانه

قیمت : 6500 تومان

            

بهترین نمونه های طراحی دكوراسیون منازل مسكونی به سبك كلاسیك و اشرافی - نمونه های دكوراسیون مدرن، نمونه های دكوراسیون روستیك - بهترین نمونه های پروژه های تغییر دكوراسیون شامل تصاویر قبل از دكوراسیون و تصاویر بعد از تغییر دكوراسیون توسط طراحان برتر دنیا - بهترین نمونه های دكوراسیون فضاهای داخلی منازل مسكونی از قبیل اتاق خواب، نشیمن و پذیرایی، آشپزخانه ، حمام و سرویس های بهداشتی ، شومینه و عناصر دكوراتیو ، پنجره و پرده ، در ورودی ، هال عبوری و پله - نمونه های مبلمان و اثاثیه منزل شامل مبلمان كلاسیك ، مبلمان آنتیك ، مبلمان مدرن و شیشه ای ، بوفه ها و ویترین های چوبی - بهترین نمونه های نورپردازی و چراغها - امكان مشاهده تصاویر بصورت پروژه ای - كلیه مطالب و منوها به دو زبان فارسى و انگلیسى - امكان پرینت ، كپى ، چاپ ، نمایش خودكار، جانمایى در صفحه
 

به روز بودن حق شماست

در این مجموعه حتی جدیدترین روشهای

 نورپردازی در محیط مختلف را نیز خواهید دید.

دكوراسیون اتاق كار- اتاق كودك – سالن پذیرایی-

آشپزخانه و ده ها مدل و روش جدید و كاملاً مدرن

مجموعه ای كه با تلاش بیش از  مهندس و كارشناس مطرح طرح معماری

 و دكوراسیون جهانی تهیه شده است.
با کلیک روی تصویر زیر از سایت ما در گوگل حمایت کنید

 
یکشنبه 30 مرداد 1390-05:21 ب.ظ

آلاچیق , كاری از آلمان , دكور باغی , كلبه های چوبی , تزئینات باغی , دكوراسیون فضای سبز آمریكا , سایه بان های چوبی , پاركینگ ماشین , فضای بازی كودكان , نرده های چوبی , نرده كار آلمان -پلان ساختمان , تصاویر نما ویلاها , منازل ویلایی , استخر , نماهای ویلاها , فضای سازی جلوی ویلاها , محوطه سازی باغ و فضای سبز از اسپانیا , تزئینات , طراحی كاشیكاری مدرن -استخر , حاوی صدها تصویر متنوع از استخرهای روباز , پاسیو , انما , دكورسازی , كواریوم كار شده در پاسیو , گلخانه و باغها در ساختمان , طراحی پاسیوهای بزرگ , طراحی فضای باز در پاساژها , مراكز عمومی , جكوزی , حاوی دها طرح متنوع , نمونه متنوع راه پله , گچ و مصالح ساختمانی ویژه مراكز عمومی , مجتمع ها , مكانهای باز و پله های اضطراری از امریكا , دربهای اتوماتیك كاری از آلمان - ویلا , فضا سازی جلوی ویلاها دكور داخلی صدها طرح متنوع از تركیه نمای منازل ویلایی به همراه پلانهای اجرائی كف , سنگ فرش از اسپانیا , تصویر از كارهای حجمی با سنگ , چمن , جوی آب , پلكان , سنگ چین ها بیوفیلتر و تسویه آب كارهای هنری روی چوب و كنده كاری جهت كار در ساختمان و گچبری حوضچه , باغ , آبنما به سبك ژاپنی حوض های پرورش ماهی منازل ویلایی و تاریخی قدیمی طراحی رومی , طراحی استخر همراه با آبشار , حیاط و تراس باغ آرایی كلاسیك كشورهای بلژیك و هلند , توضیحات مشروحی از چگونگی طراحی و ساخت فضای سبز , كف سازی و زیر سازی پمپاژ آب , بافت گیاهی و جانوری در باغ , ژورنال معماری داخلی , ژورنال معماری خارجی , دكوراسیون منزل , سنتی , مدرن , نمای ساختمان , دكوراسیون داخلی منزل , نمای داخلی ساختمان , معماری داخلی , ساختمان , دکوراسیون داخلی , آشپزی مدرن , معماری مدرن , دکوراسیون , دكوراسیون داخلی , نمای بیرونی ساختمان , دکوراسیون داخلی منزل , پست مدرن , نمای خارجی ساختمان , مارشال مدرن , طراحی دکوراسیون داخلی , مدرن تاکینگ , طراحی نمای ساختمان , طراحی داخلی , عكس نمای ساختمان , طراحی داخلی ساختمان , عكس دكوراسیون منزل , نمای داخل ساختمان , نمای ساختمان مسكونی , طرح ویل , تصاویر نمای ساختمان , مدل دكوراسیون منزل , تصاویر دكوراسیون منزل , دكوراسیون داخل منزل , جدیدترین دكوراسیون منزل , طراحی دكوراسیون منزل , نمای ساختمان ویلایی , انواع نمای ساختمان , سنگ نمای ساختمان , نمای بیرون ساختمان , انواع دكوراسیون منزل , عكسهای دكوراسیون منزل , معماری خارجی , طراحی داخل ساختمان , دكوراسیون جدید منزل , سایت دكوراسیون منزل , زیباترین دكوراسیون منزل , نمای بیرونی خانه ,


در آن شب قدری که قدرش را نمی دید / دست شقاوت تیغه ای از کینه ها داشت

در سجده افتاد آفتاب و ذکر می گفت / در زیر لب«فزت برب الکعبه»را داشت . . .

شهادت امام علی (ع) تسلیت


در برج ولامهر جهان تاب علی(ع) است/ در شهر علوم نبی باب علی(ع) است

از اول خلقت بشر تا امروز / مظلوم ترین شهید محراب علی(ع) است . . .


ناله کن اى دل به عزاى على(ع)  / گریه کن اى دیده براى على(ع)

پیش حسین و حسن و زیبنین(ع) / خون چکد از فرق هماى على . . .


شد کشته بمحراب عبادت حید / هر دیده بحال مرتضی می گرید

بـا گفتن “قد قتل” ز جبریل امین / در خلد برین خیر نساء می گرید . . .


ای خدا شیعه دلش محزون است / از غم عشق علی مجنون است

این همان ماتم عظمی باشد / سحر آخر مولا باشد  . . .


دنیای دنی، جای کسی همچو علی نیست / آغشت به خون، روی جهان‏تاب علی را

تا رد نکند خالق او، خواهش اورا / ز آن رنگ شهادت زده، محراب علی را  . . .


به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت

ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر . . .


با آنکه امید همه هستی تو علی(ع) / بر عرش خدا قائمه هستی تو علی(ع)

آنقدر غریبی که خدا می داند / مظلوم تر از فاطمه(س) هستی تو علی(ع) . . .


دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) / یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)

وقتی که شکافت فرق او در محراب / گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .


دانی زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا می گرید

تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست / عیسی بفلک از این عزا میگرید

شد کشته بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضی می گرید

بـا گفتن “قد قتل” ز جبریل امین / در خلد برین خیر نساء میگرید . . .


کو، آن که بردوشش کشاند در دل شب

 قوت یتیم و دردمند و زار و مضطر

از ماتم جانکاه او هر رادمردى

دست مصیبت مى زند بر سینه و سر . . .


روا باشد که گردد آسمان زیر و زبر امشب

 که شد فرق على شیر خدا شقّ القمر امشب

ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد

 به خاک افتاد از بیداد، نخلى بارور امشب . . .
با کلیک روی تصویر زیر از سایت ما در گوگل حمایت کنید

 
یکشنبه 30 مرداد 1390-12:35 ب.ظ

پیامک شهادت حضرت علی , اس ام اس شهادت حضرت علی , اس ام اس شهادت امام علی(ع) , اس ام اس شهادت امام علی (ع) , پیامک ویژه شهادت حضرت علی(ع) , پیامک مخصوص شهادت حضرت علی(ع) , پیامک ضربت خوردن حضرت علی(ع) , پیامک شهادت امام علی(ع) , پیامک تسلیت شهادت حضرت علی , پیام کوتاه ویژه شهادت حضرت علی(ع) , پیام کوتاه مخصوص شهادت حضرت علی(ع) , پیام کوتاه شهادت حضرت علی , پیام کوتاه تسلیت شهادت حضرت علی , مسیج ویژه شهادت حضرت علی(ع) , ضربت خوردن امام علی(ع) , تسلیت شهادت امام علی(ع) , ضربت خوردن حضرت علی(ع) , مسیج تسلیت شهادت , حضرت علی مسیج ضربت خوردن حضرت علی(ع) , مسیج مخصوص شهادت حضرت علی(ع) , حضرت علی مسیج شهادت , برای شب قدر دوبیتی , اشعار زیبا برای شهادت حضرت علی(ع , sms shahadate emam ali , sms tasliyate shahadate emam ali , اس ام اس شب 19 ماه رمضان , اس ام اس شب 21 ماه رمضان , اس ام اس شب بیست و یکم ماه رمضان , پیامک شبهای قدر , شهادت امام علی , شعر شهادت امام علی , مداحی شهادت امام علی , پیامک شهادت امام علی , شهادت امام علی النقی , massage شهادت امام علی , maseg شهادت امام علی , مسیج شهادت امام علی , مسج شهادت امام علی , اس شهادت امام علی , اسمس شهادت امام علی , اساماس شهادت امام علی , sms شهادت امام علی , اس ام اس شهادت امام علی , اس ام اس کردن شهادت امام علی , اس های شهادت امام علی , اس مس شهادت امام علی , اس ام اسهای شهادت امام علی , اس ام اس های شهادت امام علی , شهادت حضرت علی , ازدواج حضرت علی ,


  • تعداد صفحات :15
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو